Το αρδευτικό είναι το μείζον αναπτυξιακό ζήτημα της Μακρυνείας.
Προχτές παρέδωσα στον Κώστα Καραμανλή, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, υπόμνημα που αναλύω το ιστορικό της υπόθεσης και ζητώ την ένταξη του έργου «Αναμόρφωση αρδευτικών δικτύων παραλίμνιων εκτάσεων λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας ζώνες 5-6 και 6Α» στο ΠΔΕ.
Επίσης του παρέδωσα ανάλογο ψήφισμα που υπογράφουμε μαζί με το σύνολο των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Μακρυνείας, στο οποίο καταλήξαμε μετά από μια εξαιρετική συνάντηση εργασίας που είχαμε στις Παπαδάτες την Κυριακή 2/2 το βράδυ.
Όλοι μαζί, αγρότισσες και αγρότες, πολίτες της Μακρυνείας, πολιτικά στελέχη όλων των βαθμίδων και όλων των κομμάτων της Αιτ/ας αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους και να αλλάξουμε προς το καλύτερο τη μοίρα και τις τύχες της επόμενης γενιάς στον αγαπημένο μας γενέθλιο τόπο!