Με μεγάλη χαρά συνάντηθηκαμε σήμερα με τους Εκπροσώπους των Φοιτητών του Τμήματος “Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών” με έδρα το #Αγρίνιο και συζητήσαμε εκτενώς το δίκαιο αίτημά τους για Επανίδρυση και Επαναλειτουργία του τμήματος τους.
Προσωπικά έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο της σύγχρονης πολιτιστικής διαχείρισης, τη διασύνδεσή της με τη νέα τεχνολογία και κυρίως με την υγιή επιχειρηματικότητα και τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Αποτελούν σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα με ιδαίτερο μέλλον.