Συναντήθηκα χθες με τον νεοκλεγεντα περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριο Αθ. Φαρμάκη, η νίκη του οποίου στις εκλογές άνοιξε νέους ορίζοντες για την Αιτωλοακαρνανία.
Συζητήσαμε για θέματα ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών της Αιτωλοακαρνανίας, όπως τα εγγειοβελτιωτικά αλλά και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.
Παράλληλα, πιστός στα όσα προεκλογικά έλεγα, πρότεινα εκ νέου την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για την εκπόνηση μιας συνολικής μελέτης για την ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας, στο πρότυπο που είχε εκπονηθεί η μελέτη “Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά” της McKinsey για όλοκληρη την χώρα. Μια μελέτη που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της Αιτωλοακαρνανίας!