ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 23/02/2023

Συνεχίζοντας τις καλές ειδήσεις και την στήριξη των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των ΤΟΕΒ Αιτωλοακαρνανίας χαιρετίζω την σημερινή απόφαση χρηματοδότησης, μέσω της ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, των:

 ΤΟΕΒ Λεσινίου με το ποσό των 2.198.495,2 ευρώ ,
 ΓΟΕΒ Αχελώου με το ποσό των 2.195.792 ευρώ,
 ΤΟΕΒ Κατοχής με το ποσό των 2.199.760 ευρώ και
 ΤΟΕΒ Νεοχωρίου με το ποσό των 2.199.760 ευρώ

Το έργο αυτό είναι η συνέχεια του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης των αγροτικών υποδομών στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και πιο συγκεκριμένα των υποδομών άρδευσης που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή, σημαντικό εργαλείο μείωσης του κόστους  παραγωγής και αύξησης των κερδών για τους αγρότες και βέβαια ασφάλειας και ποιότητας στην παραγωγή.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά και τον  Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη για την συνεργασία τους στην κοινή μας προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών για τον πρωτογενή τομέα.