Σαφή εντολή για επιτάχυνση των εργασιών του νέου κλειστού  αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού, με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έδωσε ο ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιος Λιβανός σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας.

Οι διαδικασίες ωρίμανσης της μελέτης του έργου προϋπολογισμού 129 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκε από τον Οργανισμό νέα επικαιροποιημένη Οριστική Υδραυλική Μελέτη προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανός Σπήλιος, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος, συνεργάτες και σύμβουλοι του ΥΠΑΑΤ, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού κ. Μαρκινός Αθανάσιος, καθώς και Μέλη του Δ.Σ. και συνεργάτες του ΤΟΕΒ Ταυρωπού.

Ο Υπουργός ανέλυσε το σχεδιασμό του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, και ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η υλοποίηση του νέου σύγχρονου κλειστού αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού. Στη συνέχεια, τόνισε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία και κατασκευή ενός τέτοιου δικτύου στην περιοχή, καθώς το υφιστάμενο, όπως είναι ευρέως γνωστό, υπέστη ανεπανόρθωτη ζημιά μετά την επέλαση του καταστροφικού φαινομένου «Ιανός».

Ο Γ. Γ.  Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ανέπτυξε το πλαίσιο των ενεργειών του ΥΠΑΑΤ με στόχο την ολοκλήρωση ενός βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Προγράμματος Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης, με άμεση προτεραιότητα τα δημόσια έργα προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών.

Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού επεσήμανε την άμεση ανταπόκριση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου, καθώς και την καθοριστική συμβολή τους αναφορικά με τη στήριξη των παραγωγών και του Οργανισμού, για την προσωρινή αποκατάσταση των ανυπολόγιστων ζημιών που επέφερε το φαινόμενο και ευχαρίστησε τον Υπουργό εκ μέρους του Οργανισμού και των Μελών του.

Στη συνέχεια, ανέδειξε τη σπουδαιότητα υλοποίησης του νέου έργου και την ευρύτερη αναπτυξιακή διάστασή του για το Νομό Καρδίτσας, καθώς το νέο σύγχρονο κλειστό δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού θα αποτελέσει το πρότυπο διαχείρισης αρδευτικού νερού για τις επόμενες δεκαετίες. Τέλος, η μελετήτρια του έργου κ. Αλεξίου Ελένη παρέθεσε αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης του έργου.

Αντικείμενο του νέου έργου είναι ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου ανοικτού βαρυτικού αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού με την κατασκευή νέων σωληνωτών δικτύων υπό πίεση, συνολικού μήκους 801 χλμ., με σκοπό την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών 115.000 στρεμμάτων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, η οποία αναπτύσσεται περιμετρικά της πόλης της Καρδίτσας και αφορά σε 8.000 αγρότες – Μέλη του Οργανισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός κατασκευής του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 129 εκ. ευρώ.

Το έργο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των συνθηκών άρδευσης και την αρτιότερη λειτουργία του δικτύου, μέσω της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, καθώς εκμεταλλευόμενοι το φυσικό πλεονέκτημα της βαρυτικής λειτουργίας του δικτύου, παρέχονται ικανοποιητικές πιέσεις στις υδροληψίες, χωρίς την απαίτηση ενέργειας. Στόχος είναι η μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης δια της ελαχιστοποίησης των φθορών. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου είναι και η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών νέας γενιάς (Internet of things – IoT) για τον απομακρυσμένο έλεγχο, διαχείριση και εποπτεία του δικτύου. Είναι βέβαιο ότι το έργο θα αποτελέσει έργο πιλότο για τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αυτά σχεδιάζονται στη σύγχρονη εποχή.