ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Αθήνα 21/2/2020

Ο Σπήλιος Λιβανός, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, απέστειλε επιστολή στην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για το ζήτημα του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών. Ο κ. Λιβανός ανέδειξε στην επιστολή του το εσφαλμένο της κατάργησης του Τμήματος από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού αυτό είχε πιστοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ανέδειξε την προσφορά του Τμήματος στην περιοχή του Αγρινίου αλλά και ευρύτερα στο νομό,  αφού η παρουσία του συντελούσε στην δημιουργία ενός ισχυρού πολιτιστικού πόλου, που θα συνέβαλε στη τουριστική αναβάθμιση της περιοχής. Ο κ. Λιβανός ζήτησε ενημέρωση από την Πρύτανη για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την επαναλειτουργία του Τμήματος.

 

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής.

«Αγαπητή κα Πρύτανη,

Ενημέρωση για το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών («Τμήμα»)με έδρα το Αγρίνιο, αποτέλεσε θύμα της έλλειψης πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης στο νευραλγικό τομέα της παιδείας. Παρά το γεγονός  ότι είχε λάβει θετική αξιολόγηση από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση («ΑΔΙΠ»), το Τμήμα καταργήθηκε με τον νόμο 4610/2019.

Η κατάργηση αυτή ήταν προδήλως εσφαλμένη, αφού το Τμήμα είχε πιστοποιηθεί  από την ΑΔΙΠ. Κάλυπτε ένα από τα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα, αυτό της  σύγχρονης πολιτιστικής διαχείρισης και της διασύνδεσης της με την νέα τεχνολογία. Η παρουσία του Τμήματος παρείχε όλες τις εγγυήσεις για τη δημιουργία ενός  ισχυρού πολιτιστικού πόλου, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική  και τουριστική αναβάθμιση του νομού.

Επιπλέον, δε, τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Αιτωλοακαρνανίας σε συνδυασμό με τη μοναδική πολιτισμική της κληρονομιά καθιστούν τον μεγαλύτερο νομό της χώρας την καλύτερη επιλογή για τη λειτουργία  ενός τέτοιου τμήματος, αφού βοηθά τους φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Συνδυάζει ιδανικά την αρχαία παράδοση, για παράδειγμα είναι ο νομός με τα περισσότερα αρχαία θέατρα στη χώρα, με τη βυζαντινή και χριστιανική παράδοση, διαθέτοντας σημαντικά θρησκευτικά μνημεία, καθώς και τον μοναδικό φυσικό πλούτο, τη χαρακτηριστική λαϊκή παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα.

 Το εσφαλμένο της κατάργησης του Τμήματος έχει αναγνωριστεί και από το Πανεπιστήμιό σας. Προσφάτως σε κοινό ανακοινωθέν σας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές, ζητήσατε εκ νέου την επανίδρυση του Τμήματος.

Επειδή η επόμενη ενέργεια είναι να υποβληθεί εκ μέρους του Πανεπιστημίου σας ο σχετικός φάκελος στην νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης («ΕΘΑΑΕ»),  η οποία θα γνωμοδοτήσει για την αναγκαιότητα ύπαρξης του Τμήματος. 

Επειδή είναι κρίσιμο για την ουσιαστική επανίδρυση του Τμήματος να συμπεριληφθεί στις λίστες των μηχανογραφικών δελτίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, γεγονός που προϋποθέτει την λήψη απόφασης για την επανίδρυση του μέχρι το Μάρτιο του2020.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που δρομολογείτε.

 Με εκτίμηση.»