Πολύ δημιουργική ήταν η συνεργασία που είχα με τους Αντιπεριφερειάρχες Μαρία Σαλμά, Θανάση Μαυρομάτη & Λάμπρο Δημητρογιάννη και τους συνεργάτες τους Γιώργο Παπαδόπουλο, Σταύρο Λαϊνά και Μιχάλη Γούδα, Πρόεδρο της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Αιτωλοακαρνανίας.

Συζητήσαμε για τα ζητήματα που αφορούν στην επανεκκίνηση της οικονομίας στην περιοχή μας, και ειδικότερα για τα έργα υποδομών, μικρά και μεγάλα, που εξελίσσονται και σχεδιάζονται, την επιτελική δουλειά για το περιβάλλον, το ΕΣΠΑ και τη διαχείρηση των υδάτινων πόρων, αλλά για τα θέματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα, Γεωργία-Αλιεία-Κτηνοτροφία, και την αντιμετώπιση των λειτουργικών ζητημάτων των ΤΟΕΒ.