Επισκέφτηκα τους αμπελώνες και το οινοποιείο του Κτήματος Θέστια, κοντά στη Λίμνη Τριχωνίδα. Σε αυτό το προνομιούχο γεωγραφικό σημείο, στο χωριό Καινούργιο, το 1998, ο Κωνσταντίνος Μούτσιος ίδρυσε την επιχείρησή του.
Οπως με ενημέρωσε κατά την φιλόξενη ξενάγηση που μου έκανε ο κ. Μούτσιος, το κλίμα στους αμπελώνες είναι μεσογειακό, ενώ η λίμνη Τριχωνίδα νότια των αμπελώνων συμβάλλει καθοριστικά στην ηπιότητα του κλίματος, ευνοώντας την καλλιέργεια ελληνικών και ξενικών ποικιλιών αμπέλου. Τα κρασιά συνιστούν εξαιρετικούς εκπροσώπους των προϊόντων της αιτωλοακαρνανικής γης.