ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η προστασία των μεσογειακών προϊόντων και κυρίως του ελαιολάδου στην
ατζέντα του ΥπΑΑΤ Σπ. Λιβανού με την πρεσβευτή της Ιταλίας Patrizia Falcinelli

Την ανάγκη ανάληψης κοινής δράσης για την ενίσχυση της στρατηγικής προώθησης και ανάδειξης των σημαντικών πλεονεκτημάτων των μεσογειακών διατροφικών αγαθών για την ανθρώπινη υγεία συζήτησαν σήμερα σε συνάντησή τους ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός και η πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα Patrizia Falcinelli.

Ο κ. Λιβανός παρουσίασε στην Ιταλίδα πρεσβευτή τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για τη δημιουργία και καθιέρωση ενός ισχυρού brand για την Ελληνική Διατροφή μέσω, μεταξύ άλλων, ενεργών και στοχευμένων δράσεων εξωστρέφειας.
Στο πλαίσιο αυτό έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στο κρίσιμο ζήτημα της προωθούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επισήμανση των τροφίμων, όπου οι θέσεις Ελλάδας και Ιταλίας συμπίπτουν.

Η συζήτηση εστιάστηκε στην ανάγκη αφενός προώθησης ενός κοινού σχήματος διατροφικής επισήμανσης εμπρόσθιου πεδίου που θα βοηθά τον καταναλωτή να κατανοήσει τη θρεπτική σύσταση των τροφίμων, χωρίς όμως να τα αξιολογεί με χρωματικές ή άλλες κατηγοριοποιήσεις, και αφετέρου ειδικής μεταχείρισης και προστασίας των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης, καθώς και των μονοσυστατικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο.

Στη συνάντηση εκφράστηκε, τέλος, η κοινή βούληση να ενισχυθεί περαιτέρω το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών εμπορικών σχέσεων στον αγροδιατροφικό τομέα συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών.