Άρθρο στην kathimerini.gr

Η ΚΑΠ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, είναι μία από τις παλαιότερες και πλέον καθοριστικές πολιτικές της Ε.Ε. Η τωρινή μεταρρύθμιση της ΚΑΠ 2021-2027 αποτελεί σταθμό για μια σειρά από λόγους, με κυριότερους την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς μας τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την κοινωνική συνοχή των αγροτικών μας περιοχών.

Η διαμόρφωση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου της χώρας μας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αποτελεί ιστορικό σταθμό. Μια πολύ σημαντική, δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία που προϋποθέτει μεταξύ άλλων διάθεση αλλαγής, ανανέωσης και υψηλής προσαρμοστικότητας από όλους μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα ευρείας διαβούλευσης, δεδομένων των περιορισμών της πανδημίας, ώστε να επικοινωνήσουμε και να εξηγήσουμε τις μεταρρυθμίσεις της νέας ΚΑΠ, να συζητήσουμε και να συλλέξουμε απόψεις και προτάσεις και έτσι να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πρόταση που παρουσιάσαμε και στην εθνική μας αντιπροσωπεία.

Με την ενημέρωση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής, την περασμένη Τετάρτη, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ένας μακρύς κύκλος διαλόγου πάνω στη νέα ΚΑΠ. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έκανε το ΥΠΑΑΤ και η οποία έγινε με τον συντονισμό του αρμόδιου γραμματέα Κ. Μπαγινέτα, οργανώθηκαν 24 συνδιασκέψεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με εκατοντάδες ώρες διαβούλευσης μεταξύ εκπροσώπων των παραγωγών, συνεταιριστών και επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού τομέα καθώς και εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης. Κλήθηκαν 1.948 και συμμετείχαν 1.400 εκπρόσωποί τους με φυσική παρουσία, ενώ σε όλες τις συνδιασκέψεις υπήρχε η δυνατότητα ψηφιακής συμμετοχής. Σε όλες τις συνδιασκέψεις καλούντο και εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Αρκετές από τις προτάσεις που έγιναν, ενσωματώθηκαν στην τελική πρόταση του ΥΠΑΑΤ, η οποία αναμένεται να κατατεθεί στην Ε.Ε. έως το τέλος του έτους.

Τα οφέλη από τη νέα ΚΑΠ θα είναι πολυδιάστατα και πολλαπλά για το σύνολο των αγροτών και της ελληνικής περιφέρειας. Αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση των μικρομεσαίων παραγωγών, σε πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, σε προσέλκυση νέων ανθρώπων με νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, σε βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών.

Κατάργηση των ανισοτήτων, ενίσχυση της νέας γενιάς αγροτών και στήριξη της ανάπτυξης, είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ.

Σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό πρόσημο της νέας ΚΑΠ, επικεντρώνεται στα ενισχυμένα προγράμματα και στη στήριξη της πολιτικής των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα με τη μεταφορά ποσοστού 10% του Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ, που αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισ. ευρώ, αυξάνοντας το ποσοστό του Πυλώνα ΙΙ από 23% σε 30% του εθνικού φακέλου.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της νέας γενιάς, αποδεικνύεται από τον διπλασιασμό του προγράμματος νέων αγροτών για όλη την επόμενη περίοδο, αλλά και από την αύξηση ανά δικαιούχο, όπου 17.000 ευρώ που ελάμβανε στο τελευταίο πρόγραμμα επί ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνει πλέον 40.0000 ευρώ στο πρόγραμμα που άνοιξε τον τρέχοντα Δεκέμβριο. Επίσης, αποδεικνύεται από την πρόθεσή μας για προκήρυξη νέων προγραμμάτων Νέων Αγροτών για το 2023 και 2025. Τέλος, αποδίδουμε και γενεακή δικαιοσύνη, με την κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων που κατοχυρώθηκαν από τους παλιούς μέχρι το 2003, αδικώντας τις νέες γενιές αγροτών που ακολούθησαν.

Σχετικά με την κατάργηση των ανισοτήτων ενδεικτικές είναι οι πολιτικές για εξορθολογισμό του συστήματος καταβολής κοινοτικών ενισχύσεων και στήριξης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης από το 2023. Με την  πρότασή μας, ανατρέπεται η διαχρονική ανισοκατανομή της καταβολής των ενισχύσεων όπου το 30% των δικαιούχων της βασικής ενίσχυσης εισέπραττε μέχρι σήμερα  το 80% των πόρων.

Παράλληλα, το ΥΠΑΑΤ λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες πίεσης του αγροτικού εισοδήματος διατηρεί το υφιστάμενο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων για προϊόντα και παραγωγούς, ενώ στηρίζει περαιτέρω την κτηνοτροφία μέσω ενός νέου προγράμματος ενίσχυσης.

Με τη συγκεκριμένη στόχευση και με πόρους της τάξης των 20 δισ. ευρώ, είμαστε βέβαιοι ότι με πυξίδα τη νέα ΚΑΠ –που ισοδυναμεί με ένα επιπλέον ΕΣΠΑ αποκλειστικά για τους αγρότες–  θα πετύχουμε να μετασχηματίσουμε ουσιαστικά το παραγωγικό μας μοντέλο και να ανοίξουμε νέους δρόμους ανάπτυξης, προόδου και ευημερίας.

https://www.kathimerini.gr/economy/561626128/spilios-livanos-istoriki-metarrythmisi-i-nea-kap/