Με συντονισμένες ενέργειες και συνεχείς επαφές με την ΕΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Σπήλιος Λιβανός κατάφερε να αποτρέψει την απώλεια 11,5 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑλΘ ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Θάλασσας ), τα οποία θα διατεθούν σε δράσεις για την αλιεία.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το έτος 2020, το κύριο βάρος των προσπαθειών της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, λόγω πανδημίας, είχαν επικεντρωθεί στις περιπτώσεις όπου οι επιπτώσεις από τη λήψη μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19 επηρέασαν την πρόοδο της υλοποίησης των έργων και των δαπανών με αποτέλεσμα ο ετήσιος στόχος απορρόφησης του 2020 να φθάσει στο 71,77%, αφήνοντας υπόλοιπο 11.592.244 €, το οποίο βάσει των προβλέψεων των σχετικών Κανονισμών θα αποδεσμευόταν αυτόματα μειώνοντας αντίστοιχα την ενωσιακή συνεισφορά στο ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Με εντολή του ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιου Λιβανού και ύστερα από στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες, η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα εξαίρεσης από την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης και απέστειλε αναλυτικές πληροφορίες και τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου να αποδειχθεί ότι η μη επίτευξη του στόχου απορρόφησης οφείλονταν αποκλειστικά στις επιπτώσεις της πανδημίας και δεν υπήρξε καμία επιπλέον ενέργεια που θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε.

Στις 18/05/2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έγγραφό της ενημέρωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι συμφωνεί με την ανάλυση και κάνει αποδεκτή την τεκμηρίωση που απέστειλε η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ και για το λόγο αυτό δεν προβαίνει σε αποδέσμευση ποσού 11.592.244 € (συνεισφοράς ΕΤΘΑ) που αφορούσε σε υπόλοιπο απορρόφησης του έτους 2020.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το ΕΠΑλΘ για το έτος 2020 δεν έχασε κανένα ποσό, η ενωσιακή συνεισφορά δεν μειώνεται ενώ το ανωτέρω υπόλοιπο θα προστεθεί στον ετήσιο στόχο απορρόφησης έτους 2021 ο οποίος διαμορφώνεται σε 57.194.904,37 (45.602.660,37+11.592.244) € συνεισφοράς ΕΤΘΑ.