AΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Η λέξη κρίση στα κινέζικα γράφεται με δύο γράμματα. Το ένα σημαίνει κίνδυνος και το άλλο ευκαιρία. Ο κορωνοϊός αδιαμφισβήτητα αποτελεί μεν μια μεγάλη κρίση για την ανθρωπότητα αλλά και μια  ευκαιρία αλλαγών δε. Η Δικαιοσύνη είναι τομέας όπου ο κορωνοϊός μπορεί να λειτουργήσει ως χρυσή ευκαιρία εξέλιξης και προόδου.

Η ψηφιακή επανάσταση που προκάλεσε ο κορωνοϊός σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης, θα πρέπει να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί στην δικαιοσύνη. Ήδη, σειρά πιστοποιητικών, για τα οποία απαιτούνταν δεκάδες εργατοώρες, πλέον μπορούν να δοθούν ψηφιακά, με το πάτημα ενός κουμπιού. Παράλληλα, με μέριμνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι εκατοντάδες αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη διάρκεια της καραντίνας, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους πληρεξουσίους δικηγόρους, αποτρέποντας τον συνωστισμό στις γραμματείες.

Παράλληλα, οι υφιστάμενες ψηφιακές δυνατότητες  θα πρέπει να επεκταθούν. Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, που εφαρμόζεται πιλοτικά σε ορισμένα δικαστήρια της χώρας, θα πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο αυτών .Το σύνολο των δικογράφων μπορεί και πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, όπως και το  αποδεικτικό υλικό. Οι  δικηγόροι, είναι πρόθυμοι και καταρτισμένοι να εφαρμόσουν άμεσα τέτοιες αλλαγές..

Επιπλέον, θα πρέπει  θεωρητικές δυνατότητες του νόμου να εφαρμοστούν και στην πράξη. Η εξέταση μαρτύρων μέσω βιντεοκλήσης αλλά και οι διασκέψεις των δικαστηρίων , μέσω τηλεδιάσκεψης είναι βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Η δικαιοσύνη οφείλει να εισέλθει στην ψηφιακή εποχή. Αυτονόητη, δε, είναι και η αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών.

Παράλληλα, όμως, ο κορωνοϊός πλήγωσε την οικονομία. Θα πρέπει,  λοιπόν,  να υπάρξει ένα νέο, φιλικότερο προς τις επενδύσεις, νομικό πλαίσιο, που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη.

Κρίσιμα νομοθετήματα που θα σηματοδοτούσαν την αλλαγή σελίδας, είναι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο Πτωχευτικός Κώδικας.

Ο πρώτος αποτελεί τους κανόνες διεξαγωγής των διαφορών μεταξύ ιδιωτών. Μια πρώτη μεταρρύθμιση θα ήταν η οριζόντια  ψηφιοποίηση των  διαδικασιών. Επιπλέον,  συγκροτημένα και με διάλογο με την επιστημονική κοινότητα, να επανασχεδιαστούν οι κανόνες διεξαγωγής των δικών. Η θέσπιση μιας ουσιαστικής προδικασίας, όπου τα διάδικα μέρη θα παραθέτουν τα επιχειρήματα τους εγγράφως ενώπιον ενός δικαστή, θα απομονώνουν το αντικείμενο της διαφοράς και επί αυτού θα πηγαίνουν σε δίκη, θα οδηγήσει στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Ο Πτωχευτικός Κώδικας επίσης αποτελεί ένα κρίσιμο νομοθέτημα. Η πτώχευση στην Ελλάδα έχει δαιμονοποιηθεί. Η πτώχευση, όμως,  δεν είναι ξένη, αλλά φυσική έννοια προς την οικονομία. Για αυτό και θα πρέπει να αφεθεί να λειτουργήσει.. Αυτό που θα πρέπει να διασφαλίσει το κράτος είναι μια σύντομη, ταχεία πτωχευτική διαδικασία όπου όλοι όσοι έχουν λαμβάνειν θα λαμβάνουν άμεσα δικαιούνται. Οι  μακρόχρονες δικαστικές  διαδικασίες εξυπηρετούν μόνο την διασπάθιση της πτωχευτικής περιουσίας. Ορθή λοιπόν είναι η σχεδιαζόμενη αναθεώρηση και ενοποίηση των επιμέρους νομοθετημάτων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Η εξαγγελθείσα νομοθετική πρωτοβουλία για την ίδρυση εξειδικευμένων τμημάτων εντός των Δικαστηρίων, που θα αναλαμβάνουν ορισμένες υποθέσεις μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, κινείται επίσης στη σωστή κατεύθυνση. Εξειδικευμένοι δικαστές θα αναλαμβάνουν υποθέσεις σχετιζόμενες με ενέργεια, τηλεπικοινωνίες,  ανταγωνισμό , αναπτυξιακά έργα, αλλά και μεγάλες επενδυτικά σχέδια. Η προτεραιότητα στην εκδίκαση αυτών καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να εκδίδονται τάχιστα τελεσίδικες αποφάσεις, αντί να λιμνάζουν στις δικαστικές αίθουσες.

Πλέον σημαντικό όμως είναι να αποκατασταθεί το κύρος της δικαιοσύνης. Ο νομικός κόσμος της χώρας αποτελείται από εξαίρετους επιστήμονες. Από ανθρώπους υψηλής  μορφωτικής κατάρτισης, ανθρώπους ικανούς να στηρίξουν το εγχείρημα της μετάβασης στην νέα εποχή. Η Κυβέρνηση στάθηκε στο πλευρό τους, με το βοήθημα των 600 ευρώ, τη μείωση επαγγελματικών ενοικίων, την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Υπήρξε η αστοχία με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, η οποία, όμως, διορθώθηκε άμεσα.

Ιδού λοιπόν. Η κρίση του κορωνοϊού ας είναι η χρυσή ευκαιρία. Η γέφυρα από την δικαιοσύνη του 20ου αιώνα στην Δικαιοσύνη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

https://www.kathimerini.gr/1077450/opinion/epikairothta/politikh/mia-xrysh-eykairia-gia-th-dikaiosynh