ΆΡΘΡΟ ΣΤΗ HUFFINGTONPOST.GR

H ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας, για την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ, δεν συνιστά απλή υλοποίηση μίας ακόμα προεκλογικής μας δέσμευσης. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι φιλοσοφία, αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης, προαπαιτούμενο της μεταμόρφωσης και εξέλιξης του δημόσιου τομέα και, τελικά, ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς μοχλούς που θα συμβάλλουν στην ώθηση της χώρας στη νέα εποχή.

Κεντρικοί άξονες της ψηφιακής πολιτικής είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η αναβάθμιση των ΚΕΠ και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι τηλεπικοινωνίες, η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων υπαλλήλων και πολιτών, καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων.

Η διαλειτουργικότητα, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας των δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και μια πονεμένη ιστορία στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν υλοποιηθεί μέσα στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης πλήθος δράσεων που διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών.

Τέθηκε σε λειτουργία το 112, γίνονται ηλεκτρονικά μια σειρά συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, απλουστεύονται οι διαδικασίες και παρέχονται ηλεκτρονικά στους πολίτες πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρω τη δήλωση γέννησης, την άυλη συνταγογράφηση, η οποία αποτελεί κομμάτι και του παρόντος νομοσχεδίου και την Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση και εξουσιοδότηση.

Η υλοποίηση της ψηφιακής πολιτικής όχι μόνο δεν ανακόπηκε αλλά εντάθηκε στις πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες που βίωσε χώρα με την πανδημία. Η πρόσφατη κρίση λόγω του κορωνοϊού λειτούργησε ως καταλύτης για την ψηφιακή μετάβαση του κράτους, είτε επιταχύνοντας ήδη δρομολογημένες δράσεις είτε δημιουργώντας νέες έκτακτες ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν και στις οποίες το κράτος ανταποκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Στον τομέα αυτόν πραγματικά ίσχυσε το «κάνουμε την κρίση ευκαιρία».

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, λειτούργησε το 13033, η ιστοσελίδα ενημέρωσης της Ελληνικής Κυβέρνησης για τον Covid-19, η πλατφόρμα προσφοράς και αλληλεγγύης, η ηλεκτρονική έκδοση του Εντύπου Βεβαίωσης Μετακίνησης, η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων των Δημόσιων Φορέων (e-presence),η προώθηση υψηλής ποιότητας ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου κ.ά.

Μέσα σε λίγους μήνες, μέσα σε λίγες εβδομάδες, πραγματοποιήθηκαν ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ένα σύγχρονο κράτος θα έπρεπε να διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια.

Oι πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούσαν ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική διαδικασία για την αποζημίωση των ειδικών θεραπειών παιδιών και εφήβων, η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης για την άντληση στοιχείων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και τη διαβίβασή τους σε φορείς του δημοσίου. Ακόμα, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών, από το οποίο θα ενημερώνονται ως προς τα σχετικά στοιχεία τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα, κατόπιν βεβαίως συγκατάθεσης του πολίτη, αλλά και η δυνατότητα οι φορείς του Δημοσίου να λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση οφειλών των συναλλασόμενων μέσω των πληροφοριακών τους, χωρίς να χρειάζεται η προσκόμισή τους από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Εξίσου σημαντική είναι και η νέα ψηφιακή υπηρεσία τα ΚΕΠ Live, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα η φυσική παρουσία του πολίτη να αντικατασταθεί με βιντεοκλίση. Επιπλέον, η άυλη συνταγογράφηση, που συνιστά κομβικό σημείο στον εκσυγχρονισμό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, αποκτά μόνιμο χαρακτήρα.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης έχουν ένα κοινό. Την ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. με την παροχή υπηρεσιών 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το 24ωρο. Γιατί η αναμονή στις ουρές συνεπάγεται ταλαιπωρία και καθυστέρηση, και τελικά χαμένες εργατοώρες. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αποκτούν ευελιξία και εξοικονομούν χρόνο, ενώ αυξάνεται και η ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν. Ταυτόχρονα, δε, αυξάνεται και η αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, αφού σε μικρότερο χρόνο μπορούν να διεκπεραιώνουν μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων.

Με απλά λόγια, επωφελείται το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και μειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες, καθώς διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη, ευκολότερη και ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες της και αντιστοίχως αυξάνονται οι δυνατότητες πληροφόρησης.

Επιπρόσθετα, ενισχύεται η διαφάνεια στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, με βελτίωση των δυνατοτήτων ελέγχου λειτουργίας του, και συνεπώς μείωση της διαφθοράς. Μία παθογένεια που έχει ταλαιπωρήσει πολύ τη δημόσια διοίκηση. Θέτουμε τον πολίτη στο επίκεντρο και ξανακερδίζοντας την εμπιστοσύνη του προς το κράτος.

Το ψηφιακό άλμα της δημόσιας διοίκησης, η μετάβαση του κράτους στην 4η βιομηχανική επανάσταση, αποτελεί για την Κυβέρνηση της ΝΔ στοίχημα. Στοίχημα που εργάζεται σκληρά για να κατακτήσει. Στοίχημα που κερδίζεται μέρα μέρα. Ένα σημαντικό βήμα έγινε με τη ψήφιση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει ένα ακόμα νομοσχέδιο. Δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού, για την πατρίδα και για το μέλλον των παιδιών μας.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/o-psefiakos-metaschematismos-stoichema-yia-to-mellon-ton-paidion-mas_gr_5f118217c5b619afc4004540?utm_hp_ref=gr-homepage&ncid=other_homepage_tiwdkz83gze&utm_campaign=mw_entry_recirc&fbclid=IwAR3dMru1IrdJ501cu45fWVtXIJXHHnXqalfJgcGnKleh7UHSkoYOjNm-mts