«Για την Νέα Δημοκρατία είναι θεμελιώδης αρχή και πυρήνας της εύρυθμης λειτουργίας της δημοκρατίας μας, το δικαίωμα κάθε βουλευτή να εκφράζεται και να ψηφίζει κατά συνείδηση. Δίχως το φόβο ποινικών διώξεων εις βάρος του, υπακούοντας μόνο στο Σύνταγμα και τους Νόμους. Η θέση, λοιπόν, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, όπως άλλωστε εκφράστηκε και στην σχετική επιτροπή Δεοντολογίας, είναι η μη άρση της ασυλίας τους».