Το εντεινόμενο πρόβλημα της Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας από τουρκικά αλιευτικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός.

Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι η τουρκική ΠΛΑ Αλιεία, σε ευρωπαϊκά ύδατα, εξελίσσεται σε «πηγή αυξανόμενης ανησυχίας» και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις βασικές μας αξίες και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον σεβασμό της κυριαρχίας των Κρατών Μελών της ΕΕ, ενώ  υπονομεύει τη βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων, συνιστώντας αθέμιτο ανταγωνισμό προς τους ευρωπαίους αλιείς.

Ο ΥΠΑΑΤ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για διμερές ζήτημα, αλλά για ζήτημα εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ζήτησε ακόμη να ενταθούν οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την τουρκική πλευρά για την αντιμετώπιση του προβλήματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού για την αποτροπή της ΠΛΑ αλιείας. Τόνισε δε ότι, όταν η ΕΕ δρα σε πνεύμα αλληλεγγύης και ενότητας, τότε επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και ζήτησε την στήριξη όλων των κρατών μελών.

Την ελληνική θέση στήριξε η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών, που εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσαφήνισε ότι έχει θέσει επανειλημμένως το θέμα «ΠΛΑ αλιείας σε ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα» προς την τουρκική πλευρά και δεσμεύθηκε να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο Υπουργός δήλωσε:

«Έθεσα σήμερα στο συμβούλιο Υπουργών το μεγάλο ζήτημα της Τουρκικής παραβατικότητας στο Αιγαίο, της παραβατικότητας με τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ζήτησα την άμεση εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων και βεβαίως την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Με χαρά μεγάλη διαπίστωσα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εταίρων μας στηρίζει το ελληνικό αίτημα, αντιλαμβάνεται την ανάγκη για αλληλεγγύη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και διαπιστώνει ότι τα ελληνικά χωρικά ύδατα αποτελούν και τα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα. Θα συνεχίσουμε ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση σε συνεργασία με τους εταίρους  μας, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρις ότου η Τουρκία να σταματήσει να καταπατά το δίκαιο και να αλιεύει παράνομα στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος και της Ευρώπης στο Αιγαίο».