Η δημιουργία κέντρων agrologistics σε  περιοχές κομβικής σημασίας μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην αγροδιατροφική παραγωγή και συνέργειες ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, σε χαιρετισμό του  στη διαδικτυακή ημερίδα για τα Agrologistics του Οργανισμού «Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά».

Η εκτίμηση αυτή του κ. Λιβανού στηρίζεται στο ότι η Ελλάδα έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποδομών agrologistics με ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό και οι δυνατότητες αυτές, όπως είπε, δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες.

Πεποίθηση του ΥΠΑΑΤ είναι ότι «μέσω της ανάπτυξης τέτοιων υποδομών δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας, γόνιμων συνεργασιών και επιμερισμού του κόστους των υποδομών».

Αναφερόμενος στα οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη υποδομών agrologistics τα προσδιόρισε σε «κοινωνικά και οικονομικά, για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές, αλλά και για το σύνολο της οικονομίας: αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κάλυψη των κενών στην εφοδιαστική αλυσίδα από τον αγρότη μέχρι τον καταναλωτή, παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών,  ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, εξοικονόμηση πόρων, μείωση της απώλειας των τροφίμων, διακίνηση ποιοτικότερων και ασφαλέστερων προϊόντων, ιχνηλασιμότητα των προϊόντων».  Σημείωσε δε ότι «τα agrologistics ως σημαντική κατηγορία των logistics,  θα πρέπει να συνιστούν βασική παράμετρο σε κάθε προσπάθεια αναμόρφωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ επιπλέον μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα στη διαμόρφωση ενός νέου βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου».

Περιγράφοντας το νέο αυτό βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο ο κ. Λιβανός τόνισε ότι θα πρέπει:

  • να συνδέει τα παραδοσιακά ζητήματα με τα σύγχρονα ζητούμενα της νέας πολυσύνθετης πραγματικότητας, όπως το περιβάλλον, η υγεία, η ανταγωνιστικότητα και ο διατροφικός πολιτισμός,
  • Να αναδεικνύει τον αγροδιατροφικό τομέα σε κομβικό μοχλό ανάπτυξης.

Σε αυτή τη λογική αναδιαμόρφωσης του παραγωγικού μας μοντέλου στην οποία κινείται συνολικά η Κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη αλλά και ειδικότερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Λιβανός επισήμανε ότι «πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες αναβάθμισης του ρόλου των agrologistics  στο γενικότερο πλαίσιο  της εφοδιαστικής αλυσίδας και του απαιτούμενου εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας».

Τέλος ο κ. Λιβανός συνεχάρη τους διοργανωτές αλλά και τον ιδρυτικό δωρητή τους, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, «ένα Ίδρυμα που ξεχωρίζει για την κοινωνική προσφορά του και αποτελεί παράδειγμα συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα στην κρατική μέριμνα».