Επισκέφτηκα το υπουργείο κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας και συνεχάρην τον υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη, τον υφυπουργό Ευάγγελο Τουρνά και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αλέξη Ράπανο για την αποτελεσματική διαχείριση της καλοκαιρινής περιόδου που βασίστηκε στον σωστό σχεδιασμό και κυρίως στην αυτοθυσία και τον επαγγελματισμό των γυναικών και ανδρών που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή κινδύνου σε όλες τις φυσικές καταστροφές.
Συζητήσαμε για την εθνική στρατηγική του υπουργείου, για τον σχεδιασμό πυρασφάλειας και πρόληψης καταστροφών, για το χρονοδιάγραμμα κάλυψής αναγκαίων και σημαντικών θέσεων στο σώμα και για την αξιοποίηση των εποχικών πυροσβεστών η συνδρομή των οποίων είναι συγκλονιστική.
Πιο συγκεκριμένα, συζητήσαμε για διοικητικά και υπηρεσιακά ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό της πυρασφάλειας στην Αιτωλοακαρνανία και εν γένει σε ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό της πυροσβεστικής στη Δυτική Ελλάδα.
Ήταν μια εξαιρετικά χρήσιμη και αποδοτική συνεργασία.