ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση ΥΠΑΑΤ, Σπ. Λιβανού με τον Γερμανό Πρεσβευτή, Ερν. Ρέιχελ

Προστασία και προώθηση των ΠΟΠ/ΠΓΕ και συνεργασία στην αγροτική
εκπαίδευση στο επίκεντρο της συνάντησής του

Οι σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω προώθησης των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων στην αγορά της Γερμανίας και η συνεργασία στον τομέα της αγροτικής εκπαίδευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού και του Πρεσβευτή της Γερμανίας στην Ελλάδα Έρνστ Ρέιχελ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΠΑΑΤ.

Δεδομένης της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων προς τη Γερμανία που σημειώθηκε εντός του 2020, εκφράστηκε κοινή πρόθεση να συνεχισθούν και να ενδυναμωθούν περαιτέρω οι εμπορικές αγροδιατροφικές ροές μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου η προώθηση και προστασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων στο πλαίσιο της συστηματικής ανάδειξης και ενίσχυσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του αγροδιατροφικού πλούτου της χώρας.

Επίσης, συζητήθηκαν συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίηση δράσεων συνεργασίας στους τομείς της αγροτικής εκπαίδευσης και των εξαγωγών.

Τέλος, ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε στις σημαντικές επιφυλάξεις που διατηρεί η Ελλάδα σε ό,τι αφορά το σχήμα επισήμανσης Nutri-score που αποτελεί μια από τις επιλογές που έχουν προταθεί στο πλαίσιο της προωθούμενης σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.