Μετά την έγκριση διάθεσης πίστωσης επιπλέον πόρων δημόσιας δαπάνης ύψους 50εκ. ευρώ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό και τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Οικονόμου στις Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD προκειμένου αυξήσουν τα τοπικά τους προγράμματα, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρης  Παπαγιαννίδης συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους από το Ελληνικό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER, με τους διευθυντές των δύο Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ κ.κ Ν. Μανέτα και Π. Πυριοβολή και με  τους Προϊστάμενους μονάδων κ.κ Παππά και Καραμαγκιώλη, προκειμένου να συζητηθεί και να τεθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας για τη βελτίωση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος LEADER , με σκοπό την αύξηση των απορροφήσεων και του ρυθμού υλοποίησης.

Από το Ελληνικό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER παρέστησαν ο Πρόεδρος Μιχάλης Σκορδάς από την Αναπτυξιακή Καβάλας , ο Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος από την Αιτωλική ΑΕ και η κ. Γεωργία Καραγιάννη από την Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ.

Στόχος είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD να εντάξουν στα τοπικά τους προγράμματα το σύνολο των θετικά αξιολογημένων ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην τόνωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.