ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη από Λιβανό – Αγοραστό η προγραμματική σύμβαση για το
Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ύψους 2,8 εκατ. ευρώ

ΥΠΑΑΤ: «Εργαλεία» ανάπτυξης για την κτηνοτροφία τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Ο προϋπολογισμός του έργου για τη Θεσσαλία φθάνει τα 2.813.387,706€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά έκταση 6.251.927,68 στρεμμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων και Τρικάλων

Ήδη έχουν υπογραφεί ανάλογες συμβάσεις με τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας , Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την ωρίμανση, δημοπράτηση και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχου/ων των υποέργων όπως περιγράφονται στη Σύμβαση, από τον Κύριο του Έργου (ΥΠΑΑΤ), στον Φορέα Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του Έργου (Περιφέρεια Θεσσαλίας).

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται από α) την είσπραξη των τελών βόσκησης της (κάθε) Περιφέρειας και β) από πόρους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2021.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός σημείωσε ότι η προώθηση και ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης συνιστά «εργαλείο» ανάπτυξης για την ελληνική κτηνοτροφία, καθώς μέσω αυτών επιτυγχάνεται η ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων και επέρχεται ο εκσυγχρονισμός του Αγροτικού Χάρτη της Ελλάδας στην κατεύθυνση της ανάταξης της κτηνοτροφίας στη χώρα μας.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, τόνισε ότι επί δεκαετίες πολλοί δρομολογούσαν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, αλλά δεν έπαιρναν τη μεγάλη ευθύνη. « Έφθασε η στιγμή λοιπόν, να υπογράψουμε να συνεργαστούμε με το Υπουργείο, με τον Υπουργό τον Σπήλιο Λιβανό και να προχωρήσουμε στην προκήρυξη των διαχειριστικών σχεδίων που θα μας οδηγήσει σε πλήρη καταγραφή των βοσκήσιμων γαιών που θα είναι εργαλείο για την κτηνοτροφία , τους ανθρώπους παραγωγής, αλλά και για τη χώρα να μην έχει προβλήματα και να παίρνει απρόσκοπτα και γρήγορα τους πόρους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, για να μην κατασπαταλούνται ούτε εργατοώρες, ούτε να σπάζουν τα κεφάλια τους οι άνθρωποι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οπουδήποτε αλλού στο Υπουργείο για να βρίσκουν τεχνικές λύσεις. Να πάμε με σύμμαχο την πραγματικότητα και σύμμαχο τη φύση και το περιβάλλον», σημείωσε.

Σκοπός της Σύμβασης είναι η σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στόχος είναι η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοΐκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.