Άρθρο στο Politicalbank.gr

Είναι πλέον ευρέως αντιληπτό ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας «θα περάσει» και μέσα από την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας και του πρωτογενούς τομέα.

Στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης ο πρωτογενής τομέας ήταν από τους λίγους που στάθηκαν «όρθιοι». Και αυτό για τον απλούστατο λόγο  ότι πολλά πράγματα μπορούμε να στερηθούμε, όχι όμως και τα βασικά είδη διατροφής.

Ο παραγωγικός τομέας της αγροδιατροφής  αντιπροσωπεύει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ύψους €6,9 δισ., ενώ τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία εξαγομένων προϊόντων (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) με εξαγωγές ύψους €1,8 δισ. ευρώ μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2021 (ποσοστό 21% του συνόλου των εξαγωγών).

Και είναι απολύτως ενδεικτικό της δυναμικής που μπορεί να αποκτήσει, ότι για πρώτη φορά, ύστερα από δεκαετίες, το 2020 το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας στα αγροτικά προϊόντα ήταν θετικό.

Όλα αυτά δείχνουν τις τεράστιες δυνατότητες του κλάδου και μας υποδεικνύουν την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να ωθήσουμε την πρωτογενή μας παραγωγή.

Είναι δεδομένο ότι πρέπει να ξεφύγουμε από παραδοσιακά μοντέλα και να ωθήσουμε τους νέους  αλλά και όλους όσους αντιλαμβάνονται τα στοιχήματα και τις προκλήσεις της νέας, σκληρά ανταγωνιστικής εποχής – και σας διαβεβαιώνω ότι είναι πολλοί – να ακολουθήσουν τον δρόμο του εκσυγχρονισμού της ελληνικής παραγωγής.

Μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχουμε ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουμε στόχο να αναπτύξουμε μια νέα, δυναμική στρατηγική, ώστε η ελληνική αγροδιατροφική παραγωγή να μπορέσει να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις και ιδιαίτερα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Μέσα από αυτή τη νέα στρατηγική επιδιώκουμε να μετασχηματίσουμε  την  πρωτογενή παραγωγή και να την κατευθύνουμε σε ένα μοντέλο προσανατολισμένο, περισσότερο από ό,τι σήμερα,  στην επιχειρηματικότητα αγροδιατροφής.  Και αυτό πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε αν ενισχύσουμε την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου και συνεπώς την προσπάθεια για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προχωράμε στη θέσπιση πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που:

  • προωθούν την καινοτομία,
  • τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
  • την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα του εθνικού μας συστήματος τροφίμων

Τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Έλληνες αγρότες  για την υλοποίηση αυτού του στόχου είναι:

  • η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ (ΚΑΠ),
  • το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
  • το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας
  • το Ταμείο Ανάπτυξης

Μέσα από όλα αυτά τα προγράμματα  θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων, αρδευτικά έργα για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής, ο εκσυγχρονισμός των υδατοκαλλιεργειών, επενδύσεις με προσανατολισμό στην πράσινη γεωργία και στη γεωργία ακριβείας, καθώς και πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού που θα συμβάλλουν στην υποστήριξη της εξωστρέφειάς του κλάδου και κυρίως θα υλοποιηθούν δράσεις που ως στόχο έχουν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, του γνωστού «Green Deal».

Αποτελεί πεποίθησή μου ότι η μετάβαση στη νέα εποχή περνάει μέσα από την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου για την αγροδιατροφή.

Τα οφέλη από την υλοποίηση αυτής της πολιτικής θα είναι σημαντικά όχι μόνο για τους Έλληνες παραγωγούς αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας. Με την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και των αναμενόμενων επενδύσεων, αφενός θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα και αφετέρου θα επιτευχθεί αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και των εξαγωγών. Τα παραγόμενα προϊόντα θα αποκτήσουν επιπλέον προστιθέμενη αξία, επιφέροντας τελικά αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.

Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στρατηγική και όραμα για να επαναφέρουμε την Ελλάδα σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά. Και στην αιχμή αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αγρότες, που ήρθε η ώρα να βρουν τη θέση που τους αξίζει.

http://politicalbank.gr/artro-toy-spiliou-livanou-enishioume-tin-epihirimatikotita/?fbclid=IwAR0jWHquU_8LTI2ncg2jGI-Op-qk-KKQ_v4RoyFFfD3WgGJqA5E5tkgNG2I