ΣΤΟΧΟΙ

Πολιτικοί στόχοι

 • Να μειωθεί δραστικά η ανεργία και να δημιουργηθούν νέες δουλειές. Αυτός είναι ο σημαντικότερος στόχος μας και το πρώτο μέλημά μας: δουλειές, δουλειές, δουλειές.
 • Να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στην κατανομή κονδυλίων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με ισότιμο καταμερισμό σε σχέση με την Αχαΐα.
 • Να στηρίξουμε τη Λαϊκή Επιχειρηματικότητα, μέσα από τη διασύνδεση ομάδων παραγωγών με επιχειρηματίες για την απρόσκοπτη διάθεση της παραγωγής τους.
 • Να προωθήσουμε την ίδρυση Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στον Νομό μας.Όχι ως «εξυπηρέτηση», το δικαιούμαστε ως ο μεγαλύτερος Νομός στη χώρα.
 • Να δημιουργηθούν σύγχρονες Υποδομές που λείπουν από τον Νομό μας.

Οικονομικοί στόχοι

 • Να αντιστραφεί το ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών στον Νομό μας.
 • Να αυξήσουμε το ρυθμό τοπικής ανάπτυξης και το τοπικό μας ΑΕΠ. Σε αυτό θα Βοηθήσει καθοριστικά η εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της ΝΔ που με τη μείωση φόρων, εισφορών, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, θα τονώσει την οικονομική δραστηριότητα.
 • Να προσελκύσουμε επενδύσεις, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές.

Κοινωνικοί στόχοι

 • Να αυξηθεί η ασφάλεια στις γειτονιές και τα χωράφια μας. Με ενίσχυση των Αστυνομικών Διευθύνσεων, σε υλικοτεχνική υποδομή και σε ανθρώπινο δυναμικό.
 • Να βελτιώσουμε ουσιαστικά την παρεχόμενη Παιδεία σε όλες τις Βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο ως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να λειτουργήσει επιτέλους ένα Πρότυπο Σχολείο στο Νομό μας. Όπως και ένα Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο, με καινοτόμες μεθόδους και σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή για εύκολη εύρεση εργασίας.
 • Να αναβαθμίσουμε τις δομές Υγείας και να αυξήσουμε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Νομό μας.