Συναντήθηκα στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πελαδιούχων κ. Θεόδωρο Μυλωνά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συζητήσαμε εκτενώς για τις ιδιαιτερότητες των Πελάδων και τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους που τις καθιστούν σημείο αναφοράς για την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, όχι μόνο ως στοιχεία της παράδοσης και της ιστορίας, αλλά και ως λειτουργικές μονάδες που εξυπηρετούν την τοπική αλιεία, καθώς επίσης και για τις δυνατότητες να αξιοποιηθούν τουριστικά.
Συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και συνεργασίας για να εξετάσουμε με το αρμόδιο υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τη δυνατότητα ένταξής τους στα νεότερα μνημεία.