AΡΘΡΟ στο Protothema.gr 

Ο αγροδιατροφικός τομέας και η γεωργία όχι μόνο δεν μένουν ανεπηρέαστοι από τις εξελίξεις αυτές αλλά βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Σήμερα, εξάλλου, τα πολυδιάστατα δεδομένα που δημιουργούνται στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μας, προστάζουν τη σύνδεση των παραδοσιακών ζητημάτων της αγροτικής παραγωγής με σύγχρονα ζητούμενα, όπως το περιβάλλον, η υγεία, η ανταγωνιστικότητα και ο διατροφικός πολιτισμός. Αυτή είναι και η λογική της κυβέρνησης του Κυρ. Μητσοτάκη και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τα στοιχεία προκύπτει με σαφήνεια ότι ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας έχει σημαντικές προοπτικές και δυνατότητες εξέλιξης. Ο ελληνικός αγροδιατροφικός κλάδος απέδειξε, εξάλλου, ότι στηρίζεται σε γερές βάσεις επιδεικνύοντας κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλη ανθεκτικότητα. –

Η ελληνική αγροτική παραγωγή είναι >10 δις. € ετησίως, σημειώνοντας αύξηση την 20ετία 2000 – 2020 της τάξης του 14%. -H συνεισφορά αγροτικής παραγωγής στην οικονομία αυξήθηκε στο 5,1% του ΑΕΠ το 2019 έναντι 3,7% το 2009. -Ομοίως και η συνεισφορά της αγροδιατροφής στις εξαγωγές αυξήθηκε στο 23,3% το 2019 έναντι 21,8% το 2009.

-Το 2020, εν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης του covid, το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων έκλεισε μετά από πολλά χρόνια με πλεόνασμα. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο αυτήν τη θετική εικόνα και να καταστήσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα βασικό πυλώνα ανάπτυξης και σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας.

Τα μεγάλα στοιχήματα για το μέλλον της γεωργίας μας είναι:

1. Η πράσινη μετάβαση

Η γεωργία αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς που επηρεάζει και επηρεάζεται από την κλιματική κρίση. Γι΄αυτό και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ρυθμιστή των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η πράσινη μετάβαση δεν είναι, ωστόσο, μια απλή και εύκολη διαδικασία.

Είναι, όμως, αναγκαία. Έχοντας, λοιπόν, επίγνωση της ανάγκης προσαρμογής του αγροδιατροφικού τομέα στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, οφείλουμε να την υποστηρίξουμε και θα την υποστηρίξουμε. Δουλεύουμε ώστε να υπάρξει ένα συνεκτικό πολιτικό πλαίσιο βασισμένο σε ρεαλιστικούς στόχους για μια βιώσιμη μετάβαση, όπου η περιβαλλοντική βιωσιμότητα θα συνυπάρχει με την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα.

2. Η ψηφιακή επανάσταση

Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής είναι η μετάβασή της στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Σε αυτήν τη νέα εποχή, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις καθορίζουν τις εξελίξεις και τα δεδομένα, ο αγροτικός κόσμος δεν μπορεί να μένει αμέτοχος. Η εικόνα της χαμηλής ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ΕΕ, πρέπει να αλλάξει.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις και να εξοπλίσουμε τους αγρότες μας με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

3. Η επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια

Η απαίτηση για ανθεκτικά και βιώσιμα συστήματα τροφίμων έγινε εντονότερη με την πανδημία του covid, ενώ και η ενεργειακή κρίση δημιουργεί κλυδωνισμούς και στην επισιτιστική ασφάλεια και επάρκεια. Βέβαια, το ενδεχόμενο επισιτιστικής κρίσης στη χώρα μας, όπως και σε όλες της χώρες της ΕΕ, είναι γενικά περιορισμένο.

Ειδικά όσον αφορά στην Ελλάδα, αξίζει να αναφερθεί ότι βρίσκεται στην 31η θέση παγκοσμίως στον Δείκτη Ασφάλειας Τροφίμων, κατέχοντας την 11η στην ποιότητα, την 39η στο κόστος και την 33η στη διαθεσιμότητα.

Ωστόσο, οφείλουμε να παραμένουμε σε εγρήγορση και να κινηθούμε συντονισμένα σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην τροφική αλυσίδα, από τους καταναλωτές και τους παραγωγούς έως τις κυβερνήσεις, να διαδραματίσουμε με επιτυχία τον ρόλο που μας ανήκει.

4. Η προσέλκυση των νέων

Η νέα γενιά μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του αγροδιατροφικού τομέα σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Γι΄αυτό και η στήριξή της αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Μια στήριξη που θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη όσον αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη προσαρμογή στις αυξημένες απαιτήσεις και στόχους για το περιβάλλον, το κλίμα και τους φυσικούς πόρους, στην υιοθέτηση της καινοτομίας και της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας.

5. Η επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Ένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας αποτελεί το χαμηλό επίπεδο αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Σημαντικό στοίχημα για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας αποτελεί η ενδυνάμωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των αγροτικών περιοχών, και κυρίως των παραγωγών, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες νέες δεξιότητες και γνώσεις για την άσκηση σύγχρονης γεωργίας.

6. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Τα ελληνικά προϊόντα συνιστούν έναν πραγματικό θησαυρό, που μπορεί να αποτελέσει ένα σπουδαίο brand μοναδικής αξίας και παγκόσμιας προβολής, δημιουργώντας σημαντικές επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Στόχος μας είναι να κερδίσουν τα ελληνικά προϊόντα ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Για όλα τα παραπάνω εργαζόμαστε εντατικά και συντονισμένα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαθέτουμε ένα σημαντικό πακέτο 22 δισ. €, 19,3 δις. € από την ΚΑΠ & 2 δις. € από το Ταμείο Ανάκαμψης, για τον εκσυγχρονισμό και την επανατοποθέτηση του πρωτογενούς τομέα.

Υλοποιούμε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα με στόχο τον εξορθολογισμό, τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στον πρωτογενή τομέα. Επενδύουμε στο τρίπτυχο εκπαίδευση – καινοτομία – τεχνολογία, προκειμένου να «οικοδομήσουμε» ένα βιώσιμο, ευφυές, ασφαλές, πλήρες και λειτουργικό μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης.

Γιατί έτσι θα πετύχουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για τους νέους μας, αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και συνεπώς υψηλότερο εισόδημα για τους ανθρώπους του αγροδιατροφικού κλάδου, αλλά και ποιοτικότερα και ασφαλέστερα τρόφιμα για όλους μας