Η συμβολή της κτηνοτροφίας στη διαμόρφωση «Στρατηγικής της ΕΕ για τη μείωση των ρύπων του Μεθανίου» ήταν το κεντρικό θέμα της παρέμβασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιου Λιβανού σε ημερίδα που οργάνωσε η Ευρωβουλευτής της ΝΔ, κ. Μαρία Σπυράκη.

Σύμφωνα με επιστημονικές απόψεις η περιστολή των εκπομπών μεθανίου μπορεί να αποφέρει σχετικά γρήγορα αποτελέσματα στον μετριασμό της κλιματικής κρίσης και στην υγεία καθώς παραμένει στον αέρα πολύ λιγότερα χρόνια σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα.

Ο κ. Λιβανός επισήμανε ωστόσο ότι το ζήτημα της μείωσης των εκπομπών μεθανίου, κυρίως στην κτηνοτροφία, είναι ένα σύνθετο ζήτημα καθώς «μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της παραγωγής με ταυτόχρονη αύξηση του κόστους παραγωγής. Ενώ παράλληλα η μείωση της παραγωγής σε επίπεδο ΕΕ δεν θα εγγυάται αυτόματα και τη μείωση των εκπομπών, καθώς ένα μεγάλο μέρος μπορεί να προέλθει από την αύξηση της παραγωγής σε τρίτες χώρες».

Με αυτά τα δεδομένα o ΥΠΑΑΤ επισήμανε ότι απαιτείται ένα συνεκτικό πολιτικό πλαίσιο βασισμένο σε ρεαλιστικούς στόχους ώστε να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού. «Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Εκτίμηση του κ. Λιβανού είναι ότι ο ευρωπαϊκός αγροτικός τομέας μπορεί να παρέχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και λύσεων για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη βιωσιμότητας μέσω της κυκλικής βιο-οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές υποδομές γεωργίας και  συνθήκες παραγωγής. Ανέφερε δε ως παράδειγμα την παραγωγή βιοαερίου από κοπριά: «Είναι μία σημαντική προοπτική καθώς συνδέει τους τρεις τομείς που αναφέρονται στη στρατηγική: ενέργεια, απόβλητα και γεωργία» και εξήγησε ότι το χωνευμένο προϊόν που προκύπτει από την αναερόβια πέψη είναι ένα πολύτιμο βελτιωτικό του εδάφους και μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι των συνθετικών λιπασμάτων.

Η κτηνοτροφία εκτός από πηγή εκπομπών είναι και μέρος της λύσης, σύμφωνα με τον ΥΠΑΑΤ, καθώς «οι χορτολιβαδικές εκτάσεις μπορούν να απορροφήσουν έως και 2 τόνους CO2 ανά τόνο βιομάζας, ενώ παράλληλα παράγουν 1,5 τόνους οξυγόνου. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 35% της γεωργικής έκτασης εντός της ΕΕ μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο από τα μηρυκαστικά. Η βελτιωμένη διαχείριση των κοπαδιών, η υγεία και η καλή διαβίωση των ζώων και οι νέες τεχνολογίες σίτισης αποδίδουν ήδη υγιή αποτελέσματα στη μείωση του μεθανίου».

Όσον αφορά στις προτάσεις για αλλαγή στο σιτηρέσιο των ζώων και την αναβάθμιση των σταβλικών εγκαταστάσεων προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές θερμοκηπίου ο κ. Λιβανός έθεσε ορισμένα εύλογα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ που θα εισηγηθεί τα μέτρα:

  • Τι θα γίνει με την εκτατική κτηνοτροφία;
  • Ποιο θα είναι το κόστος για τον εκσυγχρονισμό των σταβλικών εγκαταστάσεων;
  • Ποιο θα είναι το κόστος των απαιτούμενων ζωοτροφών νέου τύπου;
  • Εάν και κατά πόσο θα επηρεαστεί η ευζωία των ζώων;

Με όλα αυτά ως δεδομένα, πεποίθηση του κ. Λιβανού είναι ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται διεθνής συνεργασία και για το λόγο αυτό αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η 26η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (COP26) για την Κλιματική Αλλαγή στο τέλος του μήνα.