Συναντήθηκα με τον Γεώργιο Μαρκοπουλιώτη, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα , στην έδρα της Επιτροπής στην Αθήνα.

Συζητήσαμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τον κομβικό ρόλο της Επιτροπής, που λειτουργεί ως θεματοφύλακας των Ευρωπαϊκών Συνθηκών.

Μιλήσαμε ακόμα για το έργο της Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με το Ελληνικό Κοινοβούλιο για την προώθηση της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης και της βαθύτερης ενοποίησης των λαών της.