ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23/9/2020

Ο Σπήλιος Λιβανός, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ και βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, επισκέφτηκε τον Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστο Μπούρα, επ’ αφορμή της ανάληψης των καθηκόντων του. Ο κ. Λιβανός συνεχάρη τον νέο Πρύτανη για την εκλογή του, του ευχήθηκε καλή και εποικοδομητική θητεία και ακολούθησε εκτενής συζήτηση για τα προβλήματα και τις ευκαιρίες του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο κ. Μπούρας ενημέρωσε αναλυτικά τον βουλευτή για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Πατρών, τις ελλείψεις σε μέλη ΔΕΠ που αντιμετωπίζει, καθώς και για τα ειδικότερα ζητήματα των τμημάτων της Αιτωλοακαρνανίας.
Από την πλευρά του ο κ. Λιβανός δεσμεύτηκε να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στις προσπάθειες αναβάθμισης και ενίσχυσης του Πανεπιστημίου και ιδιαιτέρως των Τμημάτων του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Διαβεβαίωσε, δε, τον Πρύτανη ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τα προβλήματα υποδομών και έλλειψης μελών ΔΕΠ και θα προσπαθήσει για την αντιμετώπισή τους.
Ο κ. Λιβανός ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας μεγάλης και ισχυρής Γεωπονικής Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την Αιτωλοακαρνανία και βιώσιμα συναφή τμήματα τόσο στο Αγρίνιο όσο και στο Μεσολόγγι.
Οι κ.κ. Μπούρας και Λιβανός συμφώνησαν ότι απαιτείται καλύτερη εκμετάλλευση, αξιοποίηση και ανάδειξη των πανεπιστημιακών υποδομών και στις δύο πόλεις. Με αυτόν τρόπο θα μπορέσει να υπάρξει αναβάθμιση των σχολών του νομού, όπου η μία θα «θωρακίζει» την άλλη, και παράλληλα θα ενισχυθεί η γενικότερη ανάπτυξη και παραγωγή των περιοχών. Προκειμένου, δε, να υπάρξει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, τα τμήματα του Αγρινίου θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο στην κατεύθυνση της μεταποίησης τροφίμων και του Μεσολογγίου προς τις υδατοκαλλιέργειες, την αγροτική και ζωική παραγωγή.
Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ζήτησε, επίσης, τη μεταφορά του Τμήματος Γεωπονίας από την Αμαλιάδα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η συνεκτικότητα των σχολών γεωπονικού αντικειμένου.
Ο κ. Λιβανός αναφέρθηκε, ακόμα, στο ενδεχόμενο δημιουργίας ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού προγράμματος στο αντικείμενο θαλασσίων σπουδών και ιχθυοκαλλιεργειών, αλλά και ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ν. 4692/2020 που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
Τέλος, ο κ. Λιβανός έθεσε το ζήτημα της επανίδρυσης του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.
Τόσο ο κ. Λιβανός όσο και ο κ. Μπούρας διαπίστωσαν την ανάγκη σύμπραξης του Πανεπιστημίου με τους τοπικούς φορείς για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας του Πανεπιστημίου και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία.
Ταύτιση απόψεων υπήρξε και στο ζήτημα της άμεσης ανάγκης ανάδειξης της τεχνικής και επαγγελματικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα αντικείμενα στο πρότυπο της περίφημης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Τέλος, συμφώνησαν στην περαιτέρω συνεργασία τους για την επίτευξη των άνωθεν αναφερθέντων σκοπών.